قبولی های آزمون کمک های اولیه بانوان اعلام شد.

اخطاریه

دانشجویانی که در پرونده ی آنها کسری ثبت گردیده است فردا به عنوان آخرین روز تکمیل مدارک از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ میتوانند برای تکمیل مدارک خود به کانون دانشجویی هلال احمر واقع در طبقه ی سوم ساختمان انسانی مراجعه نمایند.

تذکر

چنان چه افرادی دارای کسری مدارک در پرونده ی خود باشند هیچگونه گواهی مشمول به شرکت در این دوره ی آموزشی برای آنها صادر نمیشود.

افرادی که اسامی آنها اعلام نگردیده است در آزمون این دوره ی کمک های اولیه نمره ی قبولی را کسب نکرده اند

نام خانوادگی نامفتوکپی شناسنامهفتوکپی کارت ملی2 قطعه عکسرشته تحصیلیتکمیلی مدارکامتحان
ابراهیمییگانهموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
ابراهیمیشریفهموجودموجودموجودشیمی داروییتاییدقبول
ابهریسحرموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
احسان دوستفاطمهموجودموجودموجودزیست شناسیتاییدقبول
استاجیزهراموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
استیریالهامکسریکسریکسریبهداشت خانوادهکسریقبول
افچنگیمریمموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
الهامیساراموجودموجودموجودشیمی داروییتاییدقبول
ایزدیمیناموجودموجودکسریبهداشت خانوادهکسریقبول
ایمانیاعظمموجودموجودموجودبهداشت خانوادهتاییدقبول
باعثیفاطمهموجودموجودموجودبهداشت حرفه ایتاییدقبول
برغمدیمریمموجودموجودموجودبهداشت حرفه ایتاییدقبول
بهمنالهامموجودموجودموجودشیمی داروییتاییدقبول
بیدخوریمهلاموجودکسریموجودمهندسی پزشکیتاییدقبول
تاج آبادیعاطفهموجودموجودموجودبهداشت خانوادهتاییدقبول
حافظی نیازهراموجودکسریموجودپرستاری تاییدقبول
حسینیانفرشتهکسریکسریکسریپرستاری کسریقبول
حمیدی رادفاطمهموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
خسروجردیفاطمهموجودموجودموجودصنایع غذاییتاییدقبول
دستورانیمبارکهموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
روحانی نیاآزادهموجودموجودکسریبهداشت حرفه ایتاییدقبول
سلیمانیمهساموجودموجودموجودبهداشت حرفه ایتاییدقبول
سلیمیمهدیهموجودموجودموجودمهندسی پزشکیتاییدقبول
سهیلینگینموجودکسریموجودشیمی داروییتاییدقبول
شاهیفاطمهموجودموجودکسریشیمی داروییتاییدقبول
شفیعیهماموجودموجودموجودزیست شناسیتاییدقبول
شمس آبادیسارهموجودموجودموجودبهداشت خانوادهتاییدقبول
شمس آبادیزهراموجودموجودموجودبهداشت خانوادهتاییدقبول
صانعیفاطمهموجودموجودموجودمهندسی پزشکیکسریقبول
ظهیری رادالهامکسریموجودموجودشیمی داروییکسریقبول
عباسیمهدیهموجودموجودموجودمهندسی پزشکیتاییدقبول
علیزاده دولت آبادیسیمینموجودموجودموجودمهندسی پزشکیتاییدقبول
غنیالههموجودکسریموجودبهداشت خانوادهتاییدقبول
فردیاکرمموجودموجودموجودصنایع غذاییتاییدقبول
فسنقریآرزوموجودموجودموجودشیمی داروییتاییدقبول
قائنیزهراموجودموجودموجودبهداشت خانوادهتاییدقبول
قلعه نوییفائزهکسریکسریکسریزیست شناسیکسریقبول
مباشریفاطمهموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
معینسمیراموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
مقیمیساراکسریکسریکسریبهداشت خانوادهکسریقبول
نادریارزوموجودموجودکسریبهداشت حرفه ایکسریقبول
نمک فروشمریمکسریکسریکسریبهداشت حرفه ایتاییدقبول
پور حاتمزهراموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
کاردانمعصومهموجودموجودموجودپرستاری تاییدقبول
کوشکیمیناموجودکسریموجودشیمی داروییتاییدقبول
کیانیان فرناهیدموجودموجودموجودبهداشت خانوادهکسریقبول
یوسفیزهرهموجودموجودموجودبهداشت خانوادهتاییدقبول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *